รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
iTem วันที่ เรื่อง อ่าน
 9/7/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
 9/7/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 25 รายการ  
 25/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนกรกฎาคม  
 17/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2564  
 16/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 15/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
 8/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดผ้าม่านทึบแสง  
 8/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ  
 8/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ  
 4/6/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค  
 28/5/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการดูแลสุขภาวะด้านจิตใจ  
 28/5/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนมิถุนายน  
 27/5/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรวมกฎหมายพระราชบัญญัติ   10 
 25/5/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนมิถุนายน  
 21/5/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ   10 
 12/5/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการจัดห้องแห่งไอเดีย  
 30/4/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับผนังก่อนติดวอลเปเปอร์  
 28/4/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 10 รายการ  
 28/4/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 เดือนพฤษภาคม  
 28/4/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนพฤษภาคม  
 14/4/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปลั๊กไฟ  
 2/4/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือ ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13 
 25/3/2563   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม เดือนเมษายน  
 18/11/2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์   16 
 13/11/2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 20 รายการ   16 
 11/11/2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ   14 
 29/10/2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฮาร์ดดิส HDD สำหรับคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ลูก   20 
 22/10/2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 เตีรยมชี้แจงงบประมาณ ปีงบ 2563(ขาวคาดแดง) จำนวน 120 เล่ม   21 
 22/10/2562   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 เตีรยมชี้แจงงบประมาณ ปีงบ 2563 จำนวน 300 เล่ม   15 
 26/9/2562   ประกาศผู้ชนะ น้ำดื่มเดือนตุลาคม 2562   21 
 26/9/2562   ประกาศผู้ชนะ ถ่ายเอกสารขนาด A4 เดือนตุลาคม 2562   17 
 18/9/2562   ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมเพิ่มประสิทธิาภพการจัดการงบประมาณและแผนงาน   12 
 17/9/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างทำตรายาง   21 
 30/8/2562   ประกาศผู้ชนะซ่อมกล่องรับสัญญาณ   21 
 30/8/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่ม เดือน ก.ย.62   29 
 20/8/2562   ประกาศผู้ชนะ เช่าเครื่องฉาย LCD Projector   18 
 19/8/2562   ประกาศผู้ชนะ ถ่ายเอกสารโครงการประชุมฯการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนที่ยุทธศาสตร์   25 
 19/8/2562   ประกาศผู้ชนะ ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร   27 
 19/8/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศ   27 
 9/8/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ   24 
 26/7/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือน ส.ค. 62   24 
 26/7/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่ม เดือน ส.ค. 62   18 
 12/7/2562   ประกาศผู้ชนะซื้อ Lightning to VGA Adapter   34 
 5/7/2562   ประกาศผู้ชนะซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์   37 
 27/6/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่ม เดือน ก.ค. 62   33 
 27/6/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือน ก.ค. 62   26 
 14/6/2562   ประกาศผู้ชนะซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ   37 
 7/6/2562   ประกาศผู้ชนะดูแลเครื่องปรับอากาศ   37 
 30/5/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือน มิ.ย. 62   37 
 30/5/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่ม เดือน มิ.ย. 62   35 
 30/4/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือน พ.ค.62   44 
 30/4/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่ม เดือน พ.ค.62   50 
 22/4/2562   ประกาศผู้ชนะตู้เก็บเอกสาร   79 
 27/3/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่ม เดือน เม.ย.62   37 
 27/3/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือน เม.ย.62   36 
 28/2/2562   ประกาศผู้ชนะซื้อโช๊คประตู และลูกบิดประตู   48 
 22/2/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือนมีนาคม 2562   40 
 21/2/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารโครงการ   55 
 21/2/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถบัส   41 
 21/2/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารถตู้   46 
 21/2/2562   ประกาศผู้ชนะกระเป๋าใส่เอกสาร   42 
 20/2/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างติดเบรกเกอร์   38 
 11/2/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างผลิตรายงานประจำปี 2561   57 
 8/2/2562   ประกาศผู้ชนะซื้อสติ๊กเกอร์ขนาด A4 จำนวน 50 แพ๊ค   55 
 29/1/2562   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่มเดือนกุมภาพันธ์ 2562   48 
 29/1/2562   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือนกุมภาพันธ์ 2562   62 
 28/1/2562   ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศเดือน ม.ค.62   45 
 22/1/2562   ประกาศผู้ชนะซื้อเก้าอี้สำนักงานเดือน ม.ค.62   51 
 22/1/2562   ประกาศผู้ชนะซ่อมปริ้นเตอร์เดือน ม.ค.62   47 
 3/1/2562   ประกาศผู้ชนะซื้อวัสดุสำนักงาน 3 รายการ   43 
 26/12/2561   ประกาศผู้ชนะถ่ายเอกสารเดือน ม.ค.62   32 
 26/12/2561   ประกาศผู้ชนะน้ำดื่มเดือน ม.ค.62   28 
 11/12/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   29 
 28/11/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างทำป้าย ปีงบ 2562   62 
 26/11/2561   ประกาศชื่อผู้ชนะน้ำดื่ม เดือนธันวาคม ปีงบ 2562   27 
 26/11/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการรถยนต์ตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน   24 
 26/11/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 6,000 หน้า   32 
 23/11/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช้าห้องประชุม โครงการประชุม เรื่อง การทำแผนและพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานฯ   25 
 23/11/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารแผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 60 เล่ม   23 
 23/11/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 จำนวน 10,000 หน้า   23 
 20/11/2561   ประกาศผู้ชนะ จ้างผลิตเล่มแผนพัฒนาแห่งชาติ ฉบับที่ 1   28 
 13/11/2561   ประกาศชื่อผู้ชนะ จ้างเหมารถยนตตู้ปรับอากาศ   28 
 2/11/2561   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ 26 รายการ ปีงบ 2562   31 
 31/10/2561   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อพัสดุสำนักงาน 58 รายการ ปีงบ 2562   35 
 30/10/2561   ประกาศชื่อผู้ชนะถ่่ายเอกสารเดือน เดือนพฤศจิกายน 2561   31 
 29/10/2561   ประกาศชื่อผู้ชนะน้ำดื่ม เดือนพฤศจิกายน 2561   28 
 26/10/2561   ประกาศชื่อผู้ชนะ จ้างบำรุงโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการดการงบประมาณและแผนงาน ปีงบ 2562   28 
 17/10/2561   ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำตรายาง ปีงบ 2562   28 
 10/10/2561   รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2562   56 
 8/10/2561   ประกาศผู้ชนะครุภัณฑ์คอม ปีงบ 2562   31 
 8/10/2561   ประกาศผู้ชนะเครื่องมัลติมีเดีย ปีงบ 2562   25 
 8/10/2561   รายงานแผนการดำเนินงานด้านการพัสดุ ปีงบ 2562   53 
 25/9/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 เดือนตุลาคม 2561   27 
 25/9/2561   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มเดือนตุลาคม 2561   26 
 30/8/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4   29 
 17/8/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มเดือนกันยายน 2561   31 
 17/8/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารเดือนกันยายน 2561   22 
 9/8/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 1 รายการ   30 
 7/8/2561   ประกาศผู้ชนะ ซื้อหมึกปริ้นเตอร์จำนวน 3 รายการ   27 
 25/7/2561   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มเดือนสิงหาคม 2561   38 
 25/7/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสาร เดือนสิงหาคม 2561   30 
 21/6/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า LCD Projector จำนวน 1 เครื่อง   35 
 13/7/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องโทรศัพท์   29 
 4/7/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น   28 
 29/6/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ   27 
 26/6/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561   27 
 26/6/2561   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อน้ำดื่มเดือนกรกฎาคม 2561   33 
 14/6/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   35 
 12/6/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ   24 
 7/6/2561   ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาทาสีผนังสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ   35 
 30/5/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2561   31 
 30/5/2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 ประจำเดือนมิถุนายน 2561   31 
 16/3/2561   ราคากลางจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และสายสัญญาณอินเตอร์เน็ต กองยุทธศาสตร์ฯ   27 
 9/3/2561   TOR จัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์   24 
 9/3/2561   ราคากลางจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์   26 
 9/3/2561   TOR จัดจ้างผลิตสื่อโปสเตอร์ขั้นตอนการนำส่งบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตเข้าบำบัดฯ   31 
 9/3/2561   ราคาลางจัดจ้างผลิตสื่อโปสเตอร์ขั้นตอนการนำส่งบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตเข้าบำบัดฯ   26 
 6/3/2561   ราคากลางจ้างซ่อมแซมพื้นสำนักงาน กองยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน   29 
 2/3/2561   ราคากลางโครงการ ต่ออายุ License Antivirus   30 
 27/2/2561   TOR จัดจ้างผลิตรายงานประจำปี 2560   27 
 27/2/2561   ราคากลางจัดจ้างผลิตรายงานประจำปี 2560   30 
 18/12/2560   ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานด้านวัสดุ   31 
 22/11/2560   ประกาศราคาราคากลางจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall   27 
 13/11/2560   ราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง   36 
 31/10/2560   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   32 
 9/10/2560   ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   50 
 5/10/2560   สำนักยุทธ์ศาสตร์สุขภาพจิต อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   50 
 4/10/2560   สำนักยุทธ์ศาสตร์สุขภาพจิต ประกาศราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2561   59 
 3/10/2560   สำนักยุทธ์ศาสตร์สุขภาพจิต อนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   56 
 25/9/2560   ราคากลางเช่าสัญญาณ Internet ปีงบประมาณ 2561   47 
 14/9/2560   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ของที่ระลึกจำนวน 5 รายการ   40 
 19/6/2560   ราคากลางจัดจ้างผลิตเล่มรายงานประจำปี กรมสุขภาพจิต ปี 2559   44 
 28/12/2559   ราคากลางโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมสุขภาพจิต   73 
 23/12/2559   โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต โดยวิธี e–bidding   69 
 22/12/2559   ราคากลางจัดจ้างผลิตโปสเตอร์และแผ่นพับ สานักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   72 
 22/12/2559   จัดจ้างทำโปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการงบประมาณและแผนงาน กรมสุขภาพจิต   110 
 16/12/2559   ราคากลางจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   62 
 16/12/2559   จัดซื้อโปรแกรม Antivirus   85 
 28/11/2559   ราคากลางจ้างเหมาบริการต่ออายุ Firewall   75 
 18/11/2559   ราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต   79 
 21/9/2559   ราคากลางเช่า Internet ปีงบประมาณ 2560   77 
 14/9/2559   แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559   98 
 6/9/2559   ราคากลางโครงการการพัฒนากลุ่มโรคร่วมผู้ป่วยสุขภาพจิตและจิตเวชไทย   90 
 2/5/2559   ประกาศรายชื่อผู้ชนะจ้างพิมพ์รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2558   82 
 2/5/2559   ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันจ้างพิมพ์รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2558   89 
 11/4/2559   ราคากลางจ้างพิมพ์รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2558   83 
 11/4/2559   ประกวดราคาจ้างพิมพ์รายงานประจำปีกรมสุขภาพจิต ปี 2558   84 
 20/1/2559   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   67 
 20/1/2559   ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   71 
 8/1/2559   ราคากลางโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   91 
 8/1/2559   ประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แผงวงจรเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ชนิด Blade ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   73 
 5/11/2558   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและขยายระบบเดิมของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559   95 
 5/11/2558   ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและขยายระบบเดิมของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559   73 
 30/10/2558   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชเพื่อสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ที่ ๑ – ๑๒ และ กรุงเทพมหานคร   76 
 30/10/2558   ประกาศชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชเพื่อสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ที่ ๑ – ๑๒ และ กรุงเทพมหานคร   90 
 19/10/2558   ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและขยายระบบเดิมของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559   77 
 19/10/2558   ประกวดราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนและขยายระบบเดิมของกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2559   72 
 14/10/2558   ราคากลางโครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชเพื่อสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ที่ ๑ – ๑๒ และ กรุงเทพมหานคร   80 
 14/10/2558   ประกวดราคาโครงการพัฒนาระบบ Data Center ผู้ป่วยจิตเวชเพื่อสนับสนุนเครือข่ายบริการสุขภาพจิต ที่ ๑ – ๑๒ และ กรุงเทพมหานคร   74