ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต และแก้ไขระบบแสงสว่างภายในสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ระบบอินเตอร์เน็ต และแก้ไขระบบแสงสว่างภายในสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :   จ้างเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าฯ.pdf