ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปสั้น (VDO 2D Animation) เพื่อเผยแพร่ความรู้ "พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562"

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคลิปสั้น (VDO 2D Animation) เพื่อเผยแพร่ความรู้ "พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562"

ไฟล์แนบ :   Animation.pdf