ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายปี พ.ศ. 2565 จำนวน 400 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายปี พ.ศ. 2565 จำนวน 400 เล่ม

ไฟล์แนบ :   Notebloc_0A904D67.pdf