ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารการประชุมชี้แจงผู้นิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารการประชุมชี้แจงผู้นิเทศงานกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :   จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 เอกสารชี้แจงผู้นิเทศงาน.pdf