ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ.2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแผ่นพับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของกรมสุขภาพจิต (พ.ศ.2566 - 2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :   จ้างผลิตแผ่นพับฯ650617.pdf