ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 400 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :   ถ่ายเอกสารชี้แจงงบประมาณ070622.pdf