ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไปพลางก่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไปพลางก่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :   จ้างถ่ายเอกสาร170866.pdf