ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 การจัดทำเอกสารจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :   จ้างถ่ายเอกสารการจัดสรรงบประมาณ66.pdf