ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 เตีรยมชี้แจงงบประมาณ ปีงบ 2563(ขาวคาดแดง) จำนวน 120 เล่ม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร A4 เตีรยมชี้แจงงบประมาณ ปีงบ 2563(ขาวคาดแดง) จำนวน 120 เล่ม

ไฟล์แนบ :   ถ่ายเอกสาร 120 เล่ม.pdf