ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขาวคาดแดง) จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารขนาด A4 จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขาวคาดแดง) จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :   ถ่ายเอกสารขาวคาดแดง30.pdf