ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูสำนักงาน ช่องเก็บเอกสาร และเคาน์เตอร์รับ-ส่งเอกสาร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูสำนักงาน ช่องเก็บเอกสาร และเคาน์เตอร์รับ-ส่งเอกสาร กองยุทธศาสตร์และแผนงาน อาคาร 3 ชั้น 4

ไฟล์แนบ :   จ้างซ่อมเปลี่ยนประตูฯ.pdf