ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำภายในห้องผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :   จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำ.pdf