สำนักยุทธ์ศาสตร์สุขภาพจิต อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักยุทธ์ศาสตร์สุขภาพจิต อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ไฟล์แนบ :   อนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบ_61.pdf