ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 จำนวน 1 โปรแกรม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำโปรแกรมการจัดการงบประมาณ แผนงาน และติดตามผล กรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 จำนวน 1 โปรแกรม ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ :   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา650105.pdf