ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือ ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตคู่มือการปฏิบัติงานทีมช่วยเหลือ ผู้ประสบภาวะวิกฤตในกรณีการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ :   ประกาศผู้ชนะคู่มือช่วยเหลือ covid-19.pdf