แบบสำรวจความคิดเห็นสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต

=: คุณพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ในระดับใด? :=

พอใจมาก ค้นปุ๊บเจอปั๊บ สะดวกมาก

ก็พอใจนะ สะดวกดี

เฉยๆ

ไม่พอใจ หาข้อมูลยากมาก ไม่สะดวกเลย