แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
iTem วันที่ เรื่อง รายละเอียด View
 21/2/2567   การวิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใส   การวิเคราะห์ผลการประเมินความโปร่งใส 
 21/2/2567   ผลตามแผนปราบปราม ปี 2566 รอบ 11 เดือน   ผลตามแผนปราบปราม ปี 2566 รอบ 11 เดือน 
 21/2/2567   รายงานผลตามแผนปราบปราม ปี 2567 รอบ 5 เดือน   รายงานผลตามแผนปราบปราม ปี 2567 รอบ 5 เดือน 
 21/2/2567   แผนปราบปรามปี 2567   แผนปราบปรามปี 2567 
 9/1/2566   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ปี 2565   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ปี 2565  42 
 9/1/2566   ผลตามแผนปราบปราม ปี 2565 รอบ 12 เดือน   ผลตามแผนปราบปราม ปี 2565 รอบ 12 เดือน  36 
 9/1/2566   รายงานผลตามแผนปราบปราม ปี 2566 รอบ 5 เดือน   รายงานผลตามแผนปราบปราม ปี 2566 รอบ 5 เดือน  31 
 9/1/2566   แผนปราบปรามปี 2566   แผนปราบปรามปี 2566  29 
 25/2/2565   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ปี 2564   การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ปี 2564 
 25/2/2565   ผลตามแผนปราบปราม ปี2564 รอบ 12 เดือน   ผลตามแผนปราบปราม ปี2564 รอบ 12 เดือน 
 25/2/2565   รายงานผลตามแผนปราบปราม ปี 2565 รอบ 5 เดือน   รายงานผลตามแผนปราบปราม ปี 2565 รอบ 5 เดือน 
 25/2/2565   แผนปราบปรามปี2565   แผนปราบปรามปี2565 
 9/2/2564   ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ปี 2563   ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ ปี 2563  15 
 9/2/2564   ผลตามแผนปราบปราม ปี 2563 รอบ 12 เดือน   ผลตามแผนปราบปราม ปี 2563 รอบ 12 เดือน  18 
 9/2/2564   รายงานผลตามแผนปราบปราม ปี 2564 รอบ 5 เดือน   รายงานผลตามแผนปราบปราม ปี 2564 รอบ 5 เดือน  21 
 9/2/2564   แผนปราบปรามปี2564   แผนปราบปรามปี2564  13 
 5/2/2563   รายงานผลตามแผนปราบปราม ปี 2563 รอบ 5 เดือน   รายงานผลตามแผนปราบปราม ปี 2563 รอบ 5 เดือน  32 
 5/2/2563   แผนปราบปรามปี2563   แผนปราบปรามปี2563  56 
 5/2/2563   ผลตามแผนปราบปราม ปี 2562   ผลตามแผนปราบปราม ปี 2562  46