ตารางกิจกรรมเรื่องเล่าชาวกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2555

ตารางกิจกรรมเรื่องเล่าชาวกองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือนๆละ 1 ครั้งๆละ 30 นาที ณ ห้องประชุมกองแผนงาน เวลา 09.00-09.30 น.

ไฟล์แนบ :   planstory.docx