สรุปประเด็นจากการประชุม LO กองแผนงาน

สรุปประเด็นจากการประชุม LO กองแผนงาน (ช่วงเช้า) วันที่ 9 ก.พ.53 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 หัวข้อบรรยาย การจัดการความรู้และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้กองแผนงาน โดย วิทยากร อ.สมพร อินทร์แก้ว

ไฟล์แนบ :   lo9022555.docx