กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ มีนาคม 05, 2015, 10:54:27 amหัวข้อ: รายงานผลการสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ มีนาคม 05, 2015, 10:54:27 am
ตามที่กองการเจ้าหน้าที่  กลุ่มงานยุทธศาสตร์  กำหนดจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  โดยสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตอนุมัติให้ นางรุ่งทิพย์  ตู้ทอง  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  และนางสาวสุจิตรา  กิจเวช  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวฯ  ณ โรงแรมรอยัลพลาคลิฟ บีช จังหวัดระยอง ในวันที่ ๑๗ – ๑๙  ธันวาคม ๒๕๕๗  ขอสรุปผลการการร่วมโครงการดังกล่าวฯ ดัง file ที่แนบมาพร้อมนี้