คณะกรรมการ / คณะทำงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => คณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล => ข้อความที่เริ่มโดย: อลิสา-ลิส (นโยบาย) ที่ มีนาคม 12, 2010, 08:37:14 amหัวข้อ: PowerPoint ชี้แจงแนวทางการรายงานผลงานตามข้อตกลงฯ รอบที่ 1 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
เริ่มหัวข้อโดย: อลิสา-ลิส (นโยบาย) ที่ มีนาคม 12, 2010, 08:37:14 am
เรียน บุคลากรกองแผนงานทุกท่าน

        สืบเนื่องจากการประชุมซักซ้อมความเข้าใจให้กับพวกเราชาวกองแผนงาน
ในการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล ตามข้อตกลงฯ รอบที่ 1 เมื่อวันที่
11 มีนาคม 2553  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน นั้น

        คณะทำงาน HR ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ได้ Upload PowerPoint ที่ใช้ในการซักซ้อม/
ชี้แจงในการประชุมฯ มาให้แล้วนะคะ  ขอให้ทุกฝ่าย/ทุกท่าน ได้ Download ไปทำ
ความเข้าใจเพิ่มเติม และใช้เป็นแนวทางในการรายงานฯ ให้ทันตามเวลาที่กำหนดนะคะ

        ขอบคุณค่ะ