คณะกรรมการ / คณะทำงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => คณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล => ข้อความที่เริ่มโดย: สิริมา-จูน (นโยบาย) ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2010, 10:38:32 amหัวข้อ: คู่มือบริหารผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลและคู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
เริ่มหัวข้อโดย: สิริมา-จูน (นโยบาย) ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2010, 10:38:32 am
เรียน..บุคลากรกองแผนงานทุกท่าน

  เนื่องจากคณะทำงาน HR ได้รวบรวมตัวชี้วัดของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตจนครบทุกตัวแล้ว  และได้ผลผลิตออกมาเป็น "คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามข้อตกลงของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2553"   ซึ่งในเอกสารนี้มีทั้งตัวชี้วัดที่มาจากคำรับรอง ตัวชี้วัดที่มาจากแผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต และ ตัวชี้วัดที่มาจากภารกิจของแต่ละกลุ่มงาน / ฝ่าย / ศูนย์ในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัดเหล่านั้น
 
  นอกจากนี้ยังมี คู่มือบริหารผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลประจำปี 2553   ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย / ศูนย์ ในกองแผนงาน และ ศตส.    การจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการระดับผู้ปฏิบัติงาน  ตลอดจนผังโครงสร้างการบริหารของแต่ละกลุ่มงาน / ฝ่าย /ศูนย์ในสังกัดสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต   โดยที่รายละเอียดบางอย่างต้องมาขอดูได้ที่เลขาฯของคณะทำงาน HR (พี่ฝน)

  ทุกท่านสามารถ Download  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่องานของตนเองและของกองแผนงานต่อไป

  Merci Beaucoup (ขอบคุณมากค่ะ)

  สิริมา

  ปล.ได้มีปรับปรุงแก้ไข "คู่มือบริหารผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลประจำปี 2553" เพื่อให้สมบูรณ์และถูกต้องชัดเจนมากขึ้น
จึงรบกวน Download ใหม่อีกรอบนะค่ะ