คณะกรรมการ / คณะทำงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => คณะทำงานพัฒนาระบบงาน => ข้อความที่เริ่มโดย: สิริมา-จูน (นโยบาย) ที่ มิถุนายน 12, 2009, 10:53:33 amหัวข้อ: ผลสรุปขุมทรัพย์KMของแต่ละกลุ่มงาน
เริ่มหัวข้อโดย: สิริมา-จูน (นโยบาย) ที่ มิถุนายน 12, 2009, 10:53:33 am
เรียน..เครือข่ายกองแผนงานทุกท่าน

       คณะทำงานพัฒนาระบบงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  ได้รวบรวมข้อมูลจากการสรุปขุมทัพย์ที่ได้จาก KM (โครงการสัมมนาเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 5-7 พ.ค. 52 ณ ศูนย์สุขภาพมิชชั่น  จ.สระบุรี)  ที่เครือข่ายได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้  นั้น

        ในการนี้ได้นำ file ข้อมูลขึ้น เพื่อให้หน่วยงานสามารถ Download ข้อมูลได้ ซึ่งมี 4 กลุ่มงาน จาก 6 กลุ่มงาน ดังนี้
         1) กลุ่มงาน_การจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
         2) กลุ่มงาน_การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
         3) กลุ่มงาน_การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี
         4) กลุ่มงาน_การจัดทำโครงการพัฒนางานสุขภาพจิต
 
        สำหรับ 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงาน_การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศ และกลุ่มงาน_การจัดทำงบประมาณ กำลังดำเนินการ หากเสร็จสิ้นจะนำขึ้นให้หน่วยงานได้ Download อีกค่ะ

        หากหน่วยงาน Download ข้อมูลไม่ได้   สามารถติดต่อได้ที่ คุณสิริมา 02-590-8030 ค่ะ