คณะกรรมการ / คณะทำงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => คณะทำงานบริหารความเสี่ยง => ข้อความที่เริ่มโดย: ณัฏฐพัชร-พลอย (บริหารฯ) ที่ มีนาคม 19, 2009, 06:06:31 pmหัวข้อ: ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ครั้งที่4/2552
เริ่มหัวข้อโดย: ณัฏฐพัชร-พลอย (บริหารฯ) ที่ มีนาคม 19, 2009, 06:06:31 pm
 :o ขอเชิญคณะกรรมการ/คณะทำงานบริหารความเสี่ยงสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาบัญชีความเสี่ยงสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต และแผนบริหารความเสี่ยง ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2552 นี้
ในวันที่ 27  มีนาคม 2552 เวลา 09.30 - 12.00 น.  ณ  ห้องประชุมกองแผนงาน  โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอบคุณค่ะ ;D