คณะกรรมการ / คณะทำงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => คณะทำงานบริหารความเสี่ยง => ข้อความที่เริ่มโดย: ณัฏฐพัชร-พลอย (บริหารฯ) ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 04:14:08 pmหัวข้อ: ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต ครั้งที่ 3/2552
เริ่มหัวข้อโดย: ณัฏฐพัชร-พลอย (บริหารฯ) ที่ กุมภาพันธ์ 18, 2009, 04:14:08 pm
 ;)ขอเชิญประชุมคณะทำงานบริหารความเสี่ยง  สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต  ครั้งที่ 3/2552 ;D
ในวันที่ 12  มีนาคม 2552 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองแผนงาน

ขอให้เข้ากันเยอะ ๆ นะคะ
จาก
ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน :D