กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: NoochICT ที่ มกราคม 30, 2009, 10:02:09 amหัวข้อ: แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน ปีงบประมาณ2552
เริ่มหัวข้อโดย: NoochICT ที่ มกราคม 30, 2009, 10:02:09 am

          ขอเชิญ Download แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2552 ประกอบด้วย :-   

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- แบบฟอร์มแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 10 และแผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละเป้าประสงค์ (Goals)
- ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ


*************************