แจ้งข่าว-เล่าเรื่อง => ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และเรื่องเวียน => ข้อความที่เริ่มโดย: เศรษฐา-ฐา (งบประมาณ) ที่ ตุลาคม 13, 2008, 12:05:08 pmหัวข้อ: สัมมนาประเมินผลการดำเนินงานกรมฯปี2551และแนวทางติดตามประเมินผลการดำเนินงานกรมปี 2
เริ่มหัวข้อโดย: เศรษฐา-ฐา (งบประมาณ) ที่ ตุลาคม 13, 2008, 12:05:08 pm
สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กลุ่มงานติดตามและประเมินผล  จัดโครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิตในรอบปีงบประมาณ 2551 และแนวทางติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2552 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ ห้องทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


หัวข้อ: ไฟล์แนบโครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานกรมฯวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ รร.ริชมอนด์
เริ่มหัวข้อโดย: เศรษฐา-ฐา (งบประมาณ) ที่ ตุลาคม 13, 2008, 12:51:04 pm
ไฟล์เอกสารแนบโครงการสัมมนาประเมินผลการดำเนินงานกรมฯวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
1.หนังสือเชิญสัมมนา
2.โครงการสัมมนา
3.กำหนดการสัมมนา
4.ประเด็นการนำเสนอ
5.ใบตอบรับสัมมนา(หน่วยงานส่วนกลาง/ศูนย์สุขภาพจิต)
6.ใบตอบรับสัมมนา(หน่วยงานโรงพยาบาล/สถาบัน)
7.ใบตอบรับสัมมนา(หน่วยงานสุขภาพจิตด้านเด็ก)
8.ในจองห้องพัก