แจ้งข่าว-เล่าเรื่อง => มุมรับฟังความเห็นและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ => ข้อความที่เริ่มโดย: อุไรวรรณ-วรรณ (นโยบาย) ที่ กรกฎาคม 16, 2008, 01:14:58 pmหัวข้อ: จัดสัมมนาแนวทางการบริหารแผนฯ ประจำปี 2552
เริ่มหัวข้อโดย: อุไรวรรณ-วรรณ (นโยบาย) ที่ กรกฎาคม 16, 2008, 01:14:58 pm
     กรมฯ ได้อนุมัติให้กองแผนงาน จัดสัมมนาการบริหารแผนการดำเนินงานสุขภาพจิต ประจำปี 2552 ในวันที่ 5-6 สค.51 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีเป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ รวม 150 คน จากทุกหน่วยงานประมาณหน่วยงานละ 2-4 คน
     โดยนัยดังกล่าว ได้มีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้
       1. การมอบนโยบายการดำเนินงานกรมฯ ประจำปี 2552-2553
       2. การชัแจงแนวทางการบริหารการดำเนินงานด้านแผนงาน  การติดตามประเมินผล  การบริหารจัดการด้านการเงิน การจัดทำตัวชี้วัดคำรับรอง  และการบริหารจัดการองค์ความรู้(KM) และการจัดทำคำของบประมาณ
       3. การนำเสนอแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนางานสุขภาพจิตประจำปี 2552 โดยผู้บริหารโครงการ
                                                         กลุ่มงานนโยบายแผน
                                                          02 5908030 /02 5908125