คณะกรรมการ / คณะทำงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ => ข้อความที่เริ่มโดย: อุไรวรรณ-วรรณ (นโยบาย) ที่ กรกฎาคม 16, 2008, 01:03:46 pmหัวข้อ: ชอเชิญคณะกรรมการ/คณะทำงาน และบุคลากรกองแผนงานร่วมพิจารณารูปแบบการจัดนิทรรศการ KM
เริ่มหัวข้อโดย: อุไรวรรณ-วรรณ (นโยบาย) ที่ กรกฎาคม 16, 2008, 01:03:46 pm
        เนื่องด้วยกรมฯ จะจัดนิทรรศการเพื่อประกวดการพัฒนา KM ในวันที่ 4 สิงหาคม 2551 ในส่วนของกองแผนงานได้ประชุมคณะทำงานเมื่อวันที่ 11 กค.51 เพื่อแจ้งถึงเกณฑ์การประกวด และร่วมกันพิจารณารูปแบบในการจัดนิทรรศการ และได้ติดต่อหน่วยงานรับจ้างในการผลิตโปสเตอร์ รวมทั้งรูปแบบการจัดนิทรรศการในเบื้องต้นแล้ว
        ดังนั้น เพื่อให้การจัดนิทรรศการ KM ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเปิดโอกาสให้ทุกท่นได้ร่วม
แสดงความคิดเห็น จึงขอความร่วมมือให้บุคลากรกองแผนงานทุกท่านเข้าร่วมประชุมในเวทีการบริหารจัดการความเสี่ยงในวันที่ 23-23 กค.51 ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต


หัวข้อ: Re: ชอเชิญคณะกรรมการ/คณะทำงาน และบุคลากรกองแผนงานร่วมพิจารณารูปแบบการจัดนิทรรศการ KM
เริ่มหัวข้อโดย: NoochICT ที่ กรกฎาคม 16, 2008, 04:12:26 pm
วันพุธที่ 23 กรกฎาคม 2551 เริ่มเวลาอะไรคะ?


หัวข้อ: Re: ชอเชิญคณะกรรมการ/คณะทำงาน และบุคลากรกองแผนงานร่วมพิจารณารูปแบบการจัดนิทรรศการ KM
เริ่มหัวข้อโดย: อลิสา-ลิส (นโยบาย) ที่ กรกฎาคม 22, 2008, 12:54:03 pm
What time is the meeting then?
May I join the meeting, too?
Ha Ha...I'm joining from Nanjing...OK?