กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ) ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2022, 01:56:46 pmหัวข้อ: ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นฯ ของกองยุทธศาสตรืและแผนงาน
เริ่มหัวข้อโดย: ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ) ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2022, 01:56:46 pm
           :'(กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565