กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ) ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2022, 11:50:17 amหัวข้อ: การประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตฯ
เริ่มหัวข้อโดย: ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ) ที่ กุมภาพันธ์ 10, 2022, 11:50:17 am
        วันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ได้จัดประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิตและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน (Policy Development and Mental Health Literacy) ครั้งที่ 3 /2565 ณ ห้องประชุม4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต และในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings โดยมีที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 39 คน

         สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ คือการขับเคลื่อนคณะกรรมการกลุ่มภารกิจการผลักดันนโยบายสุขภาพจิต และการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของประชาชน ที่ต้องเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในการดำเนินงานสุขภาพจิตเชิงรุกกับคณะกรรมการกลุ่มภารกิจสร้างเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต คณะกรรมการ กลุ่มภารกิจระบบบริการและวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวช ตลอดจนคณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นสำคัญได้แก่ 1) การผลักดันยุทธศาสตร์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ สู่ระดับจังหวัด 2) รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน Mental Health Check - in และ Mental Health Literacy 3) ระบบการติดตามดูแลต่อเนื่องผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง 4) การพัฒนาระบบ Line Official ของกรมสุขภาพจิตเพื่อการให้บริการประชาชน และ 5) การเตรียมการประชุม WPA World CONGRESS OF PSYCHIATRY BANGKOK & ONLINE ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 2565