กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กันยายน 18, 2020, 11:15:30 amหัวข้อ: รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการพัฒนาบุคลากร (สค.63)
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กันยายน 18, 2020, 11:15:30 am
ด้วยกองยุทธศาสตร์และแผนงานได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ปีงบประมาณ 2563  และได้จัดทำรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีการพัฒนาบุคลากรเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

กลุ่มงานอำนวยการ