กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กันยายน 18, 2020, 10:54:19 amหัวข้อ: สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาสร้างสุขบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข (12 กพ.63)
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กันยายน 18, 2020, 10:54:19 am
สรุปผลการดำเนินโครงการสัมมนาสร้างสุขบุคลากรเพื่อเป็นองค์กรแห่งความสุข ในวันที่  12 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 กรมสุขภาพจิต
การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 41 คน จากบุคลากรทั้งหมด 41 คน  ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน  รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

กลุ่มงานอำนวยการ