กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2020, 03:36:05 pmหัวข้อ: กำหนดการลา ประกอบการเลื่อนเงินเดือน กรมสุขภาพจิต
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2020, 03:36:05 pm
กรมสุขภาพจิตได้แจ้งเวียนเกี่ยวกับการลา สำหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และ เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ  ดังแนบมาพร้อมนี้

กลุ่มอำนวยาร