กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2020, 03:34:46 pmหัวข้อ: การจัดทำแบบมอบหมายงานสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหลังจัดทำผังถ่ายระดับตัวชี้วัด
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2020, 03:34:46 pm
การจัดทำแบบมอบหมายงานการปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานหลังจากที่มีการถ่ายระดับตัวชี้วัดไปสู่บุคลากรเรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดดังแนบมาพร้อมนี้


กลุ่มงานอำนวยการ