กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2020, 03:32:36 pmหัวข้อ: ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 1 ปีงปม.2563
เริ่มหัวข้อโดย: รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ) ที่ กุมภาพันธ์ 05, 2020, 03:32:36 pm
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอแจ้งหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3  เป็นต้นไป  โดยมีรายละเอียดแนบท้ายนี้

กลุ่มงานอำนวยการ