กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มอำนวยการ => ข้อความที่เริ่มโดย: NoochICT ที่ มิถุนายน 12, 2008, 12:57:37 amหัวข้อ: แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน ปีงบประมาณ2551
เริ่มหัวข้อโดย: NoochICT ที่ มิถุนายน 12, 2008, 12:57:37 am
          ขอเชิญ Download แผนที่ยุทธศาสตร์กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ 2551 ประกอบด้วย :-   

- แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
- แบบฟอร์มแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิตในช่วงแผนฯ 10 และแผนที่ยุทธศาสตร์ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต
- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละเป้าประสงค์ (Goals)
- ตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ


*************************