กลุ่มงาน/ฝ่าย/ศูนย์ ภายในสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ => ข้อความที่เริ่มโดย: maynissy ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2018, 02:03:16 pmหัวข้อ: PPT.เตรียมการนิเทศ ปีงบประมาณ 2561 จาก Video Conference 27 ก.พ.2561
เริ่มหัวข้อโดย: maynissy ที่ กุมภาพันธ์ 28, 2018, 02:03:16 pm
PPT.เตรียมการนิเทศปีงบประมาณ 2561 กรมสุขภาพจิต จากการ Conference เมื่อ วันที่ 27 ก.พ.2561

Download ได้จาก Link ดังนี้

PPT. นิเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  https://ict.dmh.go.th/books/view.asp?id=7

Video Conference แนวทางการประเมินตนเองตามเกณฑ์ PMQA-M-F หมวด 1 การนำองค์กร (เฉพาะ LD1) หมวด 2การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ https://ict.dmh.go.th/books/view.asp?id=8

ปฏิทินนิเทศงานกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2561 https://ict.dmh.go.th/books/view.asp?id=9