คณะกรรมการ / คณะทำงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => คณะทำงานพัฒนาระบบคุณธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (CRM) => ข้อความที่เริ่มโดย: jirote ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2017, 10:24:27 amหัวข้อ: คู่มือการลาราชการไปต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: jirote ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2017, 10:24:27 am
โดยส่วนสุขภาพจิตระหว่างประเทศ