คณะกรรมการ / คณะทำงานของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต => คณะทำงานพัฒนาระบบคุณธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (CRM) => ข้อความที่เริ่มโดย: jirote ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2017, 10:23:37 amหัวข้อ: คู่มือแผนป้องกันแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนฯ
เริ่มหัวข้อโดย: jirote ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2017, 10:23:37 am
คู่มือแผนป้องกันแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติที่อาจจะเกิดกับระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ (IT Contingency Plan)