แจ้งข่าว-เล่าเรื่อง => ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และเรื่องเวียน => ข้อความที่เริ่มโดย: อมรวิทย์ ที่ เมษายน 18, 2008, 05:10:26 pmหัวข้อ: การ Upload Files
เริ่มหัวข้อโดย: อมรวิทย์ ที่ เมษายน 18, 2008, 05:10:26 pm
 ;D สำหรับหน่วยงานในสังกัด  

หน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต ที่ต้องการรับ-ส่งรายงานให้กับฝ่ายต่างๆ ของกองแผนงานสามารถแจ้งความจำนงค์ขอใช้งานได้ หลังจากที่ท่านทำการสมัครสมาชิกใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการส่ง E-Mail มาที่ plan@dmh.go.th โดยระบุ Username ที่ท่านทำการสมัครมาในรายละเอียด email