ข่าว
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมสุขภาพจิต
อาคาร 3 ชั้น 4  กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์  0 2149 5500 โทรสาร 0 2951 1381
1 ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และเรื่องเวียน
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่บอร์ดรวมข่าวสาร การประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการ งานต่างๆ ของสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตงาน ตลอดจนเรื่องราว คำสั่งต่างๆ ที่แจ้งเวียนให้บุคลากร กองแผนงาน และหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตรับทราบโดยทั่วกัน
26 กระทู้
24 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย amwhis
ใน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ป...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2021, 03:09:10 pm
22 ไม่มีกระทู้ใหม่ เกร็ดความรู้จากการพัฒนาบุคลากร
เกร็ดความรู้จากการพัฒนาบุคลากร ของเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต .. แบ่งปันสติปัญญา !!
11 กระทู้
9 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย บารมี-บา(ICT)
ใน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achi...
เมื่อ กันยายน 14, 2016, 10:33:30 am
9 ไม่มีกระทู้ใหม่ มุมรับฟังความเห็นและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
ช่องทางรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ และเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทั้งจากประชาชนทั่วไป และเครือข่ายสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิตค่ะ
10 กระทู้
7 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย อลิสา-ลิส (นโยบาย)
ใน สัมมนาประเมินผลการดำเนิน...
เมื่อ ตุลาคม 13, 2008, 03:30:06 pm
2 ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มอำนวยการ
0804.1 กลุ่มอำนวยการ
60 กระทู้
60 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ)
ใน ทำเนียบผู้มีส่วนได้ส่วนเ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2022, 09:53:23 am
6 ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
0804.2 กลุ่มพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศ
140 กระทู้
130 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย maynissy
ใน PPT.เตรียมการนิเทศ ปีงบป...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2018, 02:03:16 pm
4 ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่วนเลขานุการ คกก.สจ. แห่งชาติ
0804.3 ส่วนเลขานุการ คกก.สจ. แห่งชาติ
112 กระทู้
109 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย รุ่งทิพย์-ฝน(อำนวยการ)
ใน สรุปสาระสำคัญโครงการอบรม...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 18, 2019, 01:06:50 pm
3 ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
0804.4 กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
369 กระทู้
360 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Anusarapui
ใน คู่มือรายละเอียดตัวชี้วั...
เมื่อ กรกฎาคม 21, 2020, 02:48:57 pm
7 ไม่มีกระทู้ใหม่ กลุ่มพัฒนาแผนงานและงบประมาณ
0804.5 กลุ่มพัฒนาแผนงานและงบประมาณ
130 กระทู้
125 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย เบญจพร_monitor
ใน รายงานสรุปผลการดำเนินงาน...
เมื่อ พฤษภาคม 06, 2022, 12:13:22 pm
5 ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่วนสุขภาพจิตระหว่างประเทศ
0804.6 ส่วนสุขภาพจิตระหว่างประเทศ
83 กระทู้
78 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย jirote
ใน คู่มือการลาราชการไปต่างป...
เมื่อ มีนาคม 31, 2017, 09:09:58 am
24 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานพัฒนาระบบคุณธรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย (CRM)
4 กระทู้
4 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย jirote
ใน คู่มือการลาราชการไปต่างป...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 27, 2017, 10:24:27 am
12 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานประเมินความพึงพอใจฯ
คณะทำงานประเมินความพึงพอใจฯ
1 กระทู้
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ศิริเพ็ญ-เพ็ญ (อำนวยการ)
ใน สรุปผลพึงพอใจสำนักยุทธศา...
เมื่อ มีนาคม 05, 2009, 03:49:17 pm
8 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานศูนย์ราชการใสสะอาด
คณะทำงานประจำศูนย์ราชการใสสะอาด กองแผนงาน กรมสุขภาพจิต
26 กระทู้
26 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย เสาวนีย์-นีย์ (ICT)
ใน ออกกำลังกายง่ายๆ ทำได้รอ...
เมื่อ สิงหาคม 15, 2013, 01:52:55 pm
13 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน
คณะทำงานรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน
0 กระทู้
0 หัวข้อ
10 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้
คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้
12 กระทู้
6 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย อุไรวรรณ-วรรณ (นโยบาย)
ใน ผลการดำเนินงานตามแผน KM ...
เมื่อ ตุลาคม 07, 2008, 09:52:08 am
15 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานจัดทำเอกสารคุณภาพและตรวจประเมินคุณภาพตาม ISO
คณะทำงานจัดทำเอกสารคุณภาพและตรวจประเมินคุณภาพตาม ISO
0 กระทู้
0 หัวข้อ
16 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานติดตามและประเมินกิจกรรม 5 ส.
คณะทำงานติดตามและประเมินกิจกรรม 5 ส.
0 กระทู้
0 หัวข้อ
11 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานพัฒนาระบบงาน
คณะทำงานพัฒนาระบบงาน
18 กระทู้
14 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย สิริมา-จูน (นโยบาย)
ใน ผลสรุปขุมทรัพย์KMของแต่ล...
เมื่อ มิถุนายน 12, 2009, 10:53:33 am
17 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล
คณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3 กระทู้
3 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย อลิสา-ลิส (นโยบาย)
ใน PowerPoint ชี้แจงแนวทางก...
เมื่อ มีนาคม 12, 2010, 08:37:14 am
14 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1 กระทู้
1 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย อารีรัตน์-แตน (ติดตาม)
ใน ขอเชิญประชุมคณะทำงานศูนย...
เมื่อ กันยายน 08, 2009, 02:32:18 pm
18 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
คณะทำงานจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์
0 กระทู้
0 หัวข้อ
19 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
คณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการ
0 กระทู้
0 หัวข้อ
20 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง
2 กระทู้
2 หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ณัฏฐพัชร-พลอย (บริหารฯ)
ใน ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ/ค...
เมื่อ มีนาคม 19, 2009, 06:06:31 pm
21 ไม่มีกระทู้ใหม่ คณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี
คณะทำงานจัดทำรายงานประจำปี
0 กระทู้
0 หัวข้อ

- ศูนย์กลางข้อมูล
สถิติการใช้งานฟอรั่ม
สถิติการใช้งานฟอรั่ม 1008 กระทู้ ใน 959 หัวข้อ โดย 550 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: itdmh
กระทู้ล่าสุด: "รายงานสรุปผลการดำเนินงาน..." ( พฤษภาคม 06, 2022, 12:13:22 pm )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
ผู้ใช้งานขณะนี้
ผู้ใช้งานขณะนี้ 1 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 1. ออนไลน์มากที่สุด: 79 (พฤศจิกายน 22, 2012, 01:41:58 am)
เข้าสู่ระบบ (ลืมรหัสผ่าน?)
เข้าสู่ระบบ


เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น