แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
iTem วันที่ เรื่อง รายละเอียด View
 6/3/2567   แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมา   แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมา 
 19/1/2567   แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปี 2566 ไปพลางก่อน   แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ปี 2566 ไปพลางก่อน 
 21/2/2567   รายงานผลตามแผนฯ ไตรมาส 1-4-2566   รายงานผลตามแผนฯ ไตรมาส 1-4-2566 
 21/2/2567   รายงานผลตามแผนฯ ไตรมาส 1-2567   รายงานผลตามแผนฯ ไตรมาส 1-2567 
 23/2/2567   แผนปฏิบัติการ กยผ.2567   แผนปฏิบัติการ กยผ.2567 
 1/11/2566   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรม ไตรมาส 4   สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรม ไตรมาส 4 
 15/8/2566   รายงานผลตามแผนปฏิบัติการไตรมาส 3   รายงานผลตามแผนปฏิบัติการไตรมาส 3 
 10/4/2566   รายงานผลตามแผนปฏิบัติการไตรมาส 2   รายงานผลตามแผนปฏิบัติการไตรมาส 2 
 10/8/2566   แผนปฎิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่2)   แผนปฎิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่2) 
 15/6/2566   แผนปฎิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่1)   แผนปฎิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับแผนครั้งที่1) 
 1/2/2566   รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1)   รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1)  28 
 7/11/2565   รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2565   รายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี งบประมาณ 2565  37 
 28/12/2565   แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   แผนปฏิบัติการกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  34 
 5/2/2562   รายงานผลตามแผนปราบปรามปี2563   รายงานผลตามแผนปราบปรามปี2563  89 
 5/2/2562   แผนปราบปรามปี2563   แผนปราบปรามปี2563  113 
 5/2/2562   ผลตามแผนปราบปรามปี2562   ผลตามแผนปราบปรามปี2562  93