ข่าวสารตามมาตรา 9
iTem วันที่ เรื่อง อ่าน
 30/6/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563  
 1/4/2563   แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ปี 2563  
 1/12/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง2562   13 
 31/5/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563  
 30/4/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563   12 
 31/3/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563  
 29/2/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
 31/1/2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563  
 31/12/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562  
 30/11/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562  
 31/10/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562   20 
 1/10/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562   21 
 2/9/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562   15 
 1/8/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562   19 
 1/7/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562   19 
 3/6/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562   27 
 1/5/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562   36 
 1/4/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562   44 
 1/3/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562   36 
 1/2/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562   60 
 2/1/2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561   55 
 1/12/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561   46 
 1/11/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561   45 
 1/10/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561   56 
 3/9/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2561   47 
 1/8/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2561   49 
 2/7/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2561   53 
 1/6/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2561   61 
 1/5/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561   51 
 2/4/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561   48 
 2/3/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561   45 
 1/2/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561   46 
 8/1/2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560   47 
 1/12/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560   46 
 1/11/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560   48 
 2/10/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2560   58 
 1/9/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2560   64 
 1/8/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2560   61 
 3/7/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2560   66 
 1/6/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2560   60 
 1/5/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560   69 
 3/4/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560   75 
 1/3/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560   67 
 1/2/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2560   74 
 6/1/2560   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2559   67 
 1/12/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2559   62 
 1/11/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2559   62 
 21/10/2559   แผนวัสดุสำนักงาน ปีงบประมาณ 2560   79 
 21/10/2559   แผนวัสดุคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2560   69 
 21/10/2559   แผนงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560   96 
 1/10/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2559   80 
 1/9/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559   112 
 1/8/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2559   94 
 1/7/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2559   98 
 1/6/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2559   95 
 2/5/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559   95 
 1/4/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559   85 
 9/3/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2559   159 
 1/2/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559   132 
 6/1/2559   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558   133 
 1/12/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2558   145 
 3/11/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2558   139 
 1/10/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2558   234 
 4/9/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2558   140 
 3/8/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2558   117 
 1/7/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2558   117 
 2/6/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2558   114 
 1/5/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2558   96 
 1/4/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2558   83 
 2/3/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2558   83 
 3/2/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2558   67 
 5/1/2558   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2557   70 
 1/12/2557   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2557   71 
 3/11/2557   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2557   77